W88top p2p
Menu
Menu

Rekrutacja na studia II stopnia

19 kierunków i prawie tysiąc miejsc – ruszyły zapisy na studia magisterskie na Politechnice Białostockiej. Od 14 stycznia kandydaci mogą logować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), aby wybrać interesujące ich kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia.
Na stacjonarne studia II stopnia Politechnika Białostocka planuje przyjąć łącznie 920 osób. Do wyboru jest 19 kierunków. Wydział Architektury zaprasza kandydatów na kierunki: architektura i architektura wnętrz. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku można studiować: architekturę krajobrazu, biotechnologię, budownictwo, gospodarkę przestrzenną, inżynierię środowiska, inżynierię rolno-spożywczą i leśną, a także leśnictwo. Wydział Elektryczny otworzył rekrutację na kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika; Wydział Informatyki – na: informatykę oraz matematykę stosowaną. Na logistykę w języku polskim i angielskim oraz zarządzanie i inżynierię produkcji zaprasza Wydział Inżynierii Zarządzania. Na Wydziale Mechanicznym są to: inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.
Natomiast w formie niestacjonarnej uczelnia oferuje łącznie 80 miejsc na trzech kierunkach: informatyka, logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.
Rejestracja na wszystkie kierunki zakończy się 10 lutego o godzinie 15.00. Listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia poznamy 14 lutego. Następnie, od 15 do 18 lutego (z wyłączeniem niedzieli), kandydaci powinni złożyć komplet wymaganych dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania. Ostateczną listę przyjętych na pierwszy rok studiów poznamy 20 lutego.
Przydatne informacje:


Thursday January 01, 1970

System IRK


Thursday January 01, 1970

Harmonogram rekrutacji


Thursday January 01, 1970

Dokumenty rekrutacyjne

Limity miejsc na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

The post Rekrutacja na studia II stopnia appeared first on Politechnika Białostocka.