W88top p2p
Menu
Menu

Politechnika wdroży system EZD PUW

Ma być taniej, prościej, sprawniej, nowocześniej, transparentniej – Politechnika Białostocka wspólnie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim rozpoczyna wdrażanie EZD PUW czyli Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Teleinformatyczny system do elektronicznego zarządzania dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku cieszy się dużą popularnością. Od 2011 roku funkcjonuje lub jest obecnie wdrażany w wielu instytucjach publicznych w Polsce: ministerstwach, urzędach centralnych i samorządach, sądach i służbie zdrowia na terenie całego kraju. W sumie z tego narzędzia wymiany informacji oraz usprawnienia funkcjonowania urzędów korzysta już ponad 430 partnerów i około 80 tysięcy użytkowników. Na tej liście jest także 26 uczelni wprowadzających EZD PUW jako sposób na ograniczenie dokumentacji papierowej i umożliwiający sprawną komunikację elektroniczną. 10 uczelni już używa EZD PUW jako systemu podstawowego, wspierającego lub do celów edukacyjnych, w pozostałych trwają prace wdrożeniowe.
Do tego grona dołącza Politechnika Białostocka, która wspólnie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim chce wprowadzić elektroniczne zarządzanie dokumentacją w ciągu najbliższych dwóch lat.
Politechnika przewiduje przeznaczenie przeszło 6 mln zł na działania związane z szeroko rozumianą cyfryzacją uczelni, m.in. informatyzacją procesu kształcenia, zakupu urządzeń do e-learningu, oprogramowania systemu klasy ERP (z ang. enterprise resource planning). Odpowiednie fundusze uzyskała w ramach dwóch projektów: PB2020 oraz PB 2.0.
O zaletach przejścia na system EZD PUW i zmianach, które system wprowadzi w funkcjonowaniu uczelni, studentów i pracowników mówili podczas konferencji prasowej w Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, pełnomocnik wojewody ds. cyfryzacji Mariusz Madejczyk, rektor PB prof. Lech Dzienis i prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB.
Rektor prof. Lech Dzienis podkreślał: Przyszła pora na informatyzację Politechniki Białostockiej, która pozwoli objąć wszystkie pola naszej działalności w sposób cyfrowy. Zrealizujemy w ten sposób ideę ministerstwa cyfryzacji ogłoszoną w 2017 roku.
Wyraził też nadzieję, że proces, który rozpoczyna się w tym roku, dobiegnie końca w ciągu najbliższych dwóch lat i dotyczyć będzie wprowadzenia dokumentacji elektronicznej zarówno w systemie zarządczym, jak i systemie kształcenia i badań naukowych. Skończymy tym samym z wydawaniem pieniędzy na papier i akcesoria do drukarek, które, jak podliczyliśmy ostatnio, wynoszą niebagatelną kwotę 300 tys. złotych rocznie – mówił rektor.
Podlaski Urząd Wojewódzki jest pionierem cyfryzacji administracji publicznej – przypomniał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Opierając się na programie, który został stworzony w naszym urzędzie zinformatyzowaliśmy już ponad 430 różnych instytucji. W niedalekiej perspektywie EZD PUW stanie się też podstawą programu, dzięki któremu zostanie zinformatyzowana już cała administracja publiczna – mówił podczas konferencji.
Cieszę się, że do grona użytkowników systemu dołączyła dziś Politechnika Białostocka. Obok Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Białymstoku to kolejna uczelnia, która wprowadzi elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Mam nadzieję, że ten program będzie dobrze służył uczelni i już dziś życzę, żeby to wdrożenie było jak najlepiej realizowane i przyniosło wiele korzyści – gratulował uczelni Bohdan Paszkowski.
Prorektor ds. rozwoju PB dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB mówiła: Dysponujemy ponad 6 milionami złotych na wszelkiego rodzaju zadania związane z informatyzacją uczelni. System EZD PUW będzie jednym z narzędzi w ich realizacji. Jego wdrożenie postrzegamy tylko i wyłącznie w kategoriach korzyści. Oprócz oszczędności w zużyciu papieru, szybszego załatwiania spraw, skutecznego zarządzania uczelnią, będziemy mieć dużo szybszy dostęp do informacji. Liczymy też na współpracę z uczelniami, które już wdrożyły EZD i wymianę doświadczeń między nami. Wierzę, że ze względu na doświadczenie ekspertów z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, proces wdrażania systemu na naszej uczelni będzie płynny i skuteczny. A najważniejszym czynnikiem zadowolenia, będzie satysfakcja użytkowników tego systemu, czyli pracowników Politechniki Białostockiej.
Pełnomocnik wojewody ds. cyfryzacji Mariusz Madejczyk: EZD PUW czyli system do elektronicznego zarządzania dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to system własności Skarbu Państwa, czyli jest za darmo przekazywany wszystkim podmiotom realizującym zadania publiczne, co oznacza, że nie tylko urzędom. Wśród ponad 430 partnerów – nie klientów – wojewody podlaskiego są już nie tylko urzędy centralne, wojewodowie, ministerstwa, ale też uczelnie. Jest to dla nas także duża nadzieja, ponieważ każdy partner, każda nowa sfera rozwoju systemu EZD powoduje, że ten system się rozwija i spełnia oczekiwania wszystkich naszych obecnych oraz potencjalnych urzędników. System EZD PUW powstał w Białymstoku, na Podlasiu i jesteśmy z tego dumni – to marka Podlasia, dzięki której nasze województwo jest znane i uznawane jako lider cyfryzacji w Polsce. EZD PUW, który wdrażamy już od 10 lat jest przedsionkiem do bardzo dużego projektu, który realizuje rząd polski. Projekt EZD RP jest wpisany w strategię rozwoju państwa.
EZD PUW to system sprawdzony, to narzędzie które funkcjonuje w całej krajowej administracji, ale to nie jest proste wdrożenie: najprostsze jest w części informatycznej, najtrudniejsze – w części emocjonalnej, biurokratycznej. Dlatego wiemy jak trudna praca przed Politechniką Białostocką, ale też wiemy jak wiele korzyści z tego wdrożenia uzyska uczelnia. Liczymy też na to, że potencjał naukowy Politechniki spowoduje, że system będzie się dalej rozwijał i stanie się jeszcze sprawniejszym narzędziem i wielkim wkładem w proces polskiej cyfryzacji – dodawał Mariusz Madejczyk.
 
Więcej informacji o EZD PUW na stronie: ezd.gov.pl
 
[See image gallery at pb.edu.pl]
The post Politechnika wdroży system EZD PUW appeared first on Politechnika Białostocka.


Thursday January 01, 1970