W88top p2p
Menu
Menu

Legia Akademicka. Trwają zapisy do 3. edycji programu

Politechnika Białostocka organizuje trzecią edycję Legii Akademickiej – programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2020 r.
Do programu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. Kandydat powinien również posiadać kwalifikację wojskową (lub wyrazić gotowość, aby ją odbyć).
Rekrutacja
Żeby przystąpić do Programu Legii Akademickiej należy do 31 stycznia br. złożyć odpowiedni wniosek wniosek.
Ich wzór dostępny jest na stronie: pb.edu.pl/studenci/szkolenia-studentow/legia-akademicka
Uwaga! Do programu prowadzonego w Politechnice Białostockiej mogą przystąpić:


Thursday January 01, 1970

studenci Politechniki Białostockiej – wniosek składają w dziekanacie swojego wydziału,
studenci innych uczelni – wniosek składają w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki – budynek Wydziału Mechanicznego, ul. Wiejska 45C, pokój 229. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie swojej uczelni o posiadaniu statusu studenta.


Thursday January 01, 1970

Zajęcia będą odbywały się w weekendy. Planowany termin realizacji szkolenia to marzec-kwiecień 2020 r.
Dowiedz się więcej…
Studenci zainteresowani udziałem w szkoleniach w ramach Legii Akademickiej, mogą dowiedzieć się więcej na ich temat od pracowników Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
Pracownicy WSW będą dyżurować przy dziekanatach poszczególnych wydziałów w dniach:


Thursday January 01, 1970

13 stycznia 2020 r., godz. 10 – 12  – Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku,
14 stycznia 2020 r., godz. 10 – 12  – Wydział Mechaniczny
15 stycznia 2020 r., godz. 10 – 12  – Wydział Elektryczny
16 stycznia 2020 r., godz. 10 – 12  – Wydział Informatyki
17 stycznia 2020 r., godz. 10 – 12  – Wydział Inżynierii Zarządzania

Czym jest Legia Akademicka?
Głównym celem programu jest odbudowa rezerw osobowych. Dzięki zawartemu porozumieniu organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej, będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.
Kandydat, który chciałby przystąpić do Legii Akademickiej, powinien spełniać trzy warunki:

posiadać obywatelstwo polskie,
być studentem uczelni wyższej,
mieć kwalifikację wojskową (lub wyrazić gotowość, aby ją odbyć).

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia:

Część teoretyczną – realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym;
Część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) – organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, które musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 r. Jej zasadniczym celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.
Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych lub ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej.
Według założeń, w tej edycji programu zostanie przeszkolonych około 5 tysięcy studentów z całej Polski. Jest to jeden z kluczowych programów Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma służyć odbudowie rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza w korpusach osobowych oficerów i podoficerów rezerwy. Pilotażowa edycja, w której udział wzięło 3487 studentów cieszyła się dużym zainteresowaniem. W odpowiedzi na oczekiwania środowisk akademickich podpisano porozumienie zapewniające kontynuację programu w kolejnych latach, co najmniej do 2021 r. oraz umożliwiające prowadzenie zajęć w ramach programu również przez uczelnie niepubliczne.
 
The post Legia Akademicka. Trwają zapisy do 3. edycji programu appeared first on Politechnika Białostocka.