W88top p2p
Menu
Menu

Indeks na studia przed maturą? Politechnika ogłosiła aż trzy konkursy

Tej szansy nie można przeoczyć. Tegoroczni maturzyści, jeszcze przed majowymi egzaminami, mogą zapewnić sobie wstęp na studia na Politechnice Białostockiej. Uczelnia ogłosiła aż trzy konkursy, w których najwyższą stawką są indeksy na studia. Warto wziąć w nich udział!
W konkursach o indeks mogą wystartować uczniowie szkół ponadpodstawowych. Finaliści uzyskają prawo do podjęcia studiów na wybranym kierunku z pominięciem konkursu świadectw, który obowiązuje w procesie rekrutacji. Zwycięzcy zobowiązani będą jedynie do zapisania się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), złożenia kompletu dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez organizatora konkursu poświadczającego uzyskanie statusu laureata, a także – w przypadku gdy jest wymagany – do zdania dodatkowego egzaminu z rysunku (architektura, architektura wnętrz, grafika).
Konkurs „Matematyka stosowana” – zgłoszenia do 17 stycznia
To już piąta edycja konkursu, w którym uczniowie, wykazując się umiejętnościami zastosowania matematyki w praktyce, zdobywają indeksy na dowolny kierunek studiów stacjonarnych prowadzony na Politechnice Białostockiej. Konkurs jest też niezwykłą okazją, by poznać wykładowców i uczelniane laboratoria, w których podczas finału uczestnicy będą przeprowadzać doświadczenia i obliczenia.
Do rywalizacji mogą przystąpić wyłącznie zarejestrowane drużyny dwuosobowe. W ich skład mogą wejść zarówno tegoroczni maturzyści, jak i młodsi uczniowie – oni także, jeśli zostaną laureatami i zdadzą maturę, mogą zapewnić sobie miejsce na wymarzonych studiach.
Rejestracja już trwa i zakończy się 17 stycznia 2020 r.
Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie konkursu: https://signum.pb.edu.pl/konkurs/.
Od chwili rejestracji uczestnicy otrzymują dostęp do platformy z przykładowymi zadaniami, by móc się przygotować do kolejnych etapów konkursu. Etap pierwszy obędzie się w terminie 24-28.02.2020 r. Będzie polegał na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika). W etapie drugim – praktycznym zespoły pojawią się na poszczególnych wydziałach uczelni, żeby rozwiązać zadania przygotowane przez nauczycieli akademickich.
Konkurs Matematyka stosowana organizowany jest przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Wydziale Informatyki PB.
Harmonogram konkursu „Matematyka stosowana” 2019/2020:


Thursday January 01, 1970

17 stycznia 2020 r. – ostateczny termin rejestracji drużyn dwuosobowych


Thursday January 01, 1970

24-28 lutego 2020 r. – I etapu konkursu


Thursday January 01, 1970

11-12 marca 2020 r. – II etap konkursu

Więcej na: signum.pb.edu.pl/konkurs
Konkurs „EL-ROBO-MECH” – zgłoszenia do 21 lutego
W tym konkursie liczą się pomysły na innowacje techniczne oraz sposób ich zaprezentowania.
„EL-ROBO-MECH” organizują wspólnie Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej. Dlatego na laureatów czekają indeksy na kierunki studiów oferowane przez te właśnie wydziały, a więc: ekoenergetykę, elektronikę i telekomunikację, elektrotechnikę, automatykę i robotykę, inżynierię biomedyczną, inżynierię materiałową i wytwarzania, mechanikę i budowę maszyn, mechatronikę.
Aby wziąć udział w konkursowych zmaganiach, uczestnicy (indywidualnie lub w zespole nie większym niż trzyosobowy) powinni przygotować pracę, która nawiązuje do wybranej nauki technicznej. W opisie zgłoszenia należy podać, na czym polega innowacyjność proponowanego rozwiązania i zaznaczyć wkład własny każdego z autorów.
Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 21 lutego 2020 r.
Harmonogram konkursu EL-ROBO-MECH 2019/2020:

do 21 lutego 2020 r. – nadsyłanie prezentacji dot. pracy konkursowej

do 6 marca 2020 r. – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu

23 marca 2020 r. – samodzielna prezentacja prac przed komisją konkursową

do 31 marca 2020 r. – publikacja listy laureatów

22 kwietnia 2020 r. – uroczyste wręczenie nagród

Szczegóły na stronie: wm.pb.edu.pl/konkursy/el-robo-mech
Konkurs „Niesamowita Maszyna” – zgłoszenia do 28 lutego
W tej nietypowej, ale też niezwykle widowiskowej rywalizacji mogą wziąć udział maturzyści z całej Polski. Stawką są indeksy na wybrane kierunki studiów na Politechnice Białostockiej oraz nagrody pieniężne.
Aby wziąć udział w zabawie, należy zbudować urządzenie na wzór maszyny Rube’a Goldberga, w którym połączone ze sobą mechanizmy, działające na zasadzie domina, doprowadzają do końcowego, efektownego finału. Liczą się kreatywność, ciekawe zastosowania zasad fizyki oraz pasja do konstruowania.
Niesamowite maszyny można budować w pojedynkę lub w maksymalnie 3-osobowych drużynach, pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Działanie konstrukcji powinno być sfilmowane, a nagranie umieszczone na portalu YouTube. Opis działania urządzenia i dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać na adres [email protected] oraz pocztą do 28 lutego 2020 r.
Wszystkie prace konkursowe oceni kilkuosobowa komisja. Maksymalnie 10 drużyn konstruktorskich zostanie zaproszonych na wielki finał, który odbędzie się 3 kwietnia na Politechnice Białostockiej. W jego trakcie będzie można na żywo obejrzeć działanie finałowych, niesamowitych maszyn i poznać zwycięzców rywalizacji.
Laureaci pierwszego miejsca otrzymają nagrodę pieniężną o wartości 5 tys. złotych oraz indywidualnie prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Politechniki Białostockiej prowadzonym na Wydziale: Architektury, Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektrycznym, Inżynierii Zarządzania z pominięciem konkursu świadectw. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca uczestnicy otrzymają odpowiednio 2 i 1,5 tys. złotych. Tysiąc złotych otrzyma szkoła ponadpodstawowa, w której uczą się zwycięzcy konkursu. Mentor zwycięskiej drużyny – nagrodę pieniężną o wartości 500 zł.
Warto dodać, że ogólnopolski konkurs „Niesamowita Maszyna” został doceniony w konkursie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” – Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej. Zajął pierwsze miejsce w kategorii „event wspierający rekrutację”.
Harmonogram konkursu „Niesamowita Maszyna”:

etap 1 – do 28 lutego 2020 r. – termin nadsyłania dokumentów zgłoszeniowych oraz publikacji filmów konkursowych na serwisie YouTube,

etap 2 – 3 kwietnia 2020 r. – finał konkursu na Politechnice Białostockiej. W finałowej rozgrywce weźmie udział maksymalnie 10 zespołów, wyłonionych przez kapitułę konkursu po zakończeniu etapu pierwszego.

Szczegóły na stronie: pb.edu.pl/niesamowitamaszyna
The post Indeks na studia przed maturą? Politechnika ogłosiła aż trzy konkursy appeared first on Politechnika Białostocka.