W88top p2p
Menu
Menu

EL-ROBO-MECH – kolejna edycja konkursu o indeks PB

Rozpoczął się konkurs, w  ramach którego można wygrać indeks na dowolnie wybrany kierunek Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 21 lutego.
Konkurs jest organizowany przez Wydział Mechaniczny, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz Radę Przedsiębiorców przy Wydziale Mechanicznym i Radę Przemysłowo-Programową przy Wydziale Elektrycznym. Udział w nim mogą wziąć uczniowie szkół średnich.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy (indywidualnie bądź zespołowo) bezpośrednio lub pośrednio związanej z mechaniką i budową maszyn, mechatroniką, automatyką i robotyką, informatyką stosowaną, energetyką, elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją lub inżynierią biomedyczną.
Prace mogą dotyczyć np. projektu konstrukcji mechanicznej, mechatronicznej lub biomedycznej; schematu maszyny lub urządzenia wraz z opisem działania; opisu procesu technologicznego; programu komputerowego (obliczeniowego, graficznego) lub bazy danych; układu sterowania; układu elektronicznego lub energoelektronicznego; modelu wykonanego z dowolnego materiału; demonstratora technologii; zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych; publikacji naukowej lub dydaktycznej. Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub zespołowo, przy czym w  skład zespołu mogą wchodzić maksymalnie trzy osoby. Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną pracę konkursową. W opisie zgłoszenia konkursowego należy podać, na czym polega innowacyjność proponowanego rozwiązania i wyraźnie zaznaczyć wkład własny każdego z autorów.
Aby wziąć udział w konkursowych zmaganiach, każdy uczeń szkoły średniej powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go do 21 lutego 2020 r. na adres [email protected]
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach
Etap I polega na przygotowaniu prezentacji dotyczącej pracy konkursowej i przesłaniu jej do Komisji (wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym), w wersji elektronicznej na adres [email protected] oraz dodatkowo w wersji papierowej na adres: Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, pok. 102, 15-351 Białystok.
Etap II odbywa się na terenie Politechniki Białostockiej i polega na samodzielnym zaprezentowaniu przed komisją przygotowanej przez uczestnika pracy, a w przypadku zakwalifikowania zespołu, samodzielnym prezentowaniu wkładu własnego do przedłożonej pracy osobno przez każdego z członków zespołu.
Laureaci konkursu uzyskują prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej z pominięciem konkursu świadectw, pod warunkiem, że w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji w roku zdania egzaminu maturalnego: zapisze się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złoży komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez organizatora konkursu poświadczającego uzyskanie statusu laureata.
Podstawowym celem konkursu EL-ROBO-MECH  jest docenienie młodych, utalentowanych ludzi oraz popularyzacja nauk technicznych w ogóle, a studiów na Politechnice Białostockiej w szczególności.
 
HARMONOGRAM KONKURSU EL-ROBO-MECH 2019/2020


Thursday January 01, 1970

do 21.02.2020 r.
nadsyłanie prezentacji dot. pracy konkursowej


Thursday January 01, 1970

do 6.03.2020 r.
ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu


Thursday January 01, 1970

23.03.2020 r.
samodzielna prezentacja prac przed komisją konkursową

do 31.03.2020 r.
publikacja listy laureatów

22.04.2020 r.
uroczyste wręczenie nagród

 
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konkursie El-Robo-Mech 2020, a o tym jak konkurs przebiegał w ubiegłym roku można przeczytać na stronie Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.
Laureaci konkursu mogą liczyć nie tylko na indeksy Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, ale też atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej.
The post EL-ROBO-MECH – kolejna edycja konkursu o indeks PB appeared first on Politechnika Białostocka.