Menu
Menu

Projekt GoSmart nagrodzony

Politechnika Białostocka otrzymała „Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018” przyznawaną pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak. To ogólnopolskie wyróżnienie zostało przyznane w kategorii „Innowacyjne rozwiązania przyszłości na uczelni” za realizację projektu GoSmart – Interreg Baltic Sea Region 2014-2020.
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest najbardziej innowacyjnym projektom realizowanym w ramach programów unijnych i krajowych przez placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową.
Projekt GoSmart, którego liderem jest Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, ukierunkowany jest na umiędzynarodowienie oraz innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw z siedmiu krajów regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Finlandii, Danii, Niemiec, Estonii, Litwy i Łotwy. Jego celem jest rozwijanie strategii inteligentnych specjalizacji (ang. Smart Specialisation Strategies– 3S) w układzie międzyregionalnym, przede wszystkim poprzez wspieranie efektywnej współpracy instytucji ze sfery przemysłu oraz jednostek badawczych, rozwojowych i administracji. Działania zaplanowane w projekcie rozpisano na trzy lata, do końca 2020 r. Wartość projektu to 1,76 mln euro, z czego 1,38 mln euro to dofinansowanie z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej jest jedyną instytucją naukową w projekcie GoSmart. Wspierają go tacy partnerzy jak: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, a także region Vidzeme z Łotwy, miasto Valga z Estonii, Litewskie Centrum Innowacji z Wilna, Kouvola Innovation Ltd. z Finlandii, Hamburg Institute of International Economics z Niemiec oraz Business Aabenraa z Danii.
Zespół naukowców z WIZ PB pracuje pod kierunkiem prof. Wiesława Urbana. Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018 odbierają jako potwierdzenie słuszności założeń projektu: Idea przyświecająca przedsięwzięciu jest ideą utylitarną i mającą realny wpływ na życie gospodarcze naszego kraju, oparte na inteligentnym rozwoju. Bardzo cieszy nas fakt, iż uczestnicy i kapituła międzynarodowej debaty z udziałem 1000 branżowych liderów – innowatorów i inwestorów – platformy transferu technologii na linii nauka-biznes-samorząd dostrzegli ten fakt.
Gala wręczenia Certyfikatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 odbyła się 19 października 2018 r. w czasie trwania Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 w Uniejowie – prestiżowego wydarzenia gospodarczego poświęconego nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje.
 
Gala Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018
 
The post Projekt GoSmart nagrodzony appeared first on Politechnika Białostocka.


Thursday January 01, 1970